Oppdatert 10.12.2018


Hei.

 

Til torsdag har vi følgende å tilby dere.

Aage har invitert et par karer fra Bærum RK som gjester, Finn Gomnæs og Ørjan Steen.

De skal presentere et prosjekt som de jobber med hvor de inviterer Bærums-klubbene til å være med, ikke som klubb, men på individbasis. Gjelder et kulturstipend til en ung Bærums-kunstner. 3 slides og 5 min.

Videre tenkte vi å bli bedre kjent med våre to nye medlemmer, Henning og Eirik, samt oppdatere oss på nygammelt medlem Lars Asbjørn med en 6-minutter på hver av dem

Det er et lite forbehold, og det er at de tre herrene kan komme!

 

Vel møtt!

 

Hilsen Hilde

Gammelt nytt:

Opptak av nytt medlem - Erik Hauge - hjertelig velkommen
Litt inntrykk fra Svalbard:

Vi fikk lov å være lenge oppe og skinne om kapp med solen...(bilde RF)

Fra Hans:
On our way to Barentsburg yesterday we happened to see what could have turned into a dramatic encounter between an icebear and campers. The bear emerged from the water and got a scent of the party, who were getting ready to be picked up by dingy from the camp of three tents less than a kilometer distant. Notice of its presence by radio got them to hurry up, and forget about securing the tents - before boarding the dingy. One can just imagine the damage the bear would cause to the place - in their absence.