Oppdatert 17.01.2019


Kjære Rotary-venner!

Vi har et svært interessant og aktuelt foredrag torsdag kveld:

"Vestre Viken - ny NAV-struktur"

Det er Egil Nordahl har ordnet med foredraget, og han har bedt meg å formidle følgende om foredragsholderen Georg Espolin Johnson:

Han er lege og idehistoriker og er koordinerende overlege i NAV/Akershus og tidligere overlege i Trygderetten.
Status for NAV og Viken er under vurdering/tilpasning.
Georg har klare meninger slik jeg kjenner han. Det bør passe for vår klubb!

Når tre-minutter er ved Harald Moen, så bør dette bli knallsterkt møte som ingen vil gå glipp av.

Velkommen!

Mvh AageGammelt nytt:

Opptak av nytt medlem - Erik Hauge - hjertelig velkommen
Litt inntrykk fra Svalbard:

Vi fikk lov å være lenge oppe og skinne om kapp med solen...(bilde RF)

Fra Hans:
On our way to Barentsburg yesterday we happened to see what could have turned into a dramatic encounter between an icebear and campers. The bear emerged from the water and got a scent of the party, who were getting ready to be picked up by dingy from the camp of three tents less than a kilometer distant. Notice of its presence by radio got them to hurry up, and forget about securing the tents - before boarding the dingy. One can just imagine the damage the bear would cause to the place - in their absence.