PROSJEKTER

Prosjekter


Ga bort sanitæranlegg

Hva får en norsk Rotary-klubb til å bidra til doer og dusjer i Etiopia?

Nylig kunne Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE) ta i bruk et sanitæranlegg
finansiert av Lysaker Rotaryklubb og Rotary-distrikt 2310.
WHAE er en søsterorganisasjon til Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). NKS har arbeidet i
Etiopia siden 2007, og i 2011, etter en omstendelig godkjenningsprosess, så WHAE dagens lys.
Sammen har de satt seg tre mål: å etablere en landsomfattende organisasjon for alle kvinner, drive
helseopplysning – og skape inntektsbringende virksomhet.

Som NKS, er WHAE organisert i lokallag, og mange av disse har norske lokallag av NKS som
«faddere».
Fremme av hygiene og helse står sentralt. Som ledd i dette inngår bygging og drift av enkle
sanitæranlegg.
Hittil er slike oppført i tre regioner, og det tredje i rekken ble nylig innviet i byen Mekele, nord for
hovedstaden Addis Abeba.

Kostnadene er i sin helhet dekket av Lysaker Rotaryklubb og Rotary-distriktet. En representant for
klubben var til stede under åpningen, sammen med NKS’ styreleder Ellen-Sofie Egeland.
Åpningen ble ellers markert med kaffe og dans.
– Flere momenter fikk Lysaker Rotary til å støtte prosjektet, sier Sven Ovin Havig, som leder
klubbens komité med ansvar for tiltak i utlandet.
– For det første er helse og vann begge prioriterte områder i Rotarys hjelpearbeid. For det andre
dreide det seg om et klart definert og avgrenset tiltak som ville legge grunnlaget for inntekter uten
krevende vedlikehold. For det tredje hadde vi å gjøre med partnere som hadde et godt og tillitsfullt
samarbeid med hverandre og var i stand til å følge opp overfor entreprenør og lokale myndigheter.
I mangel av en lokal Rotary-klubb var det siste en absolutt nødvendighet, sier han.

Representanter for bydelen var til stede under åpningen. De var fulle av lovord om prosjektet og
om WHAEs betydning for lokalsamfunnet, og så frem til flere sanitæranlegg. Det første, med to
doer og to dusjer, har allerede vist seg å være for lite.

Einar Tallaksen


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Hundsund Grendehus
Adresse: Snarøyveien 81, 1364 Fornebu
Postnummer: 1364
Sted: Fornebu
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...