PROSJEKTER / SAMARBEIDSPROSJEKT I DISTRIKT 2310 MED BÆRUM, EIKSMARKA OG LYSAKER ROTARY

Prosjektet nedenfor er nå signert som et samarbeidsprosjekt mellom Bærum - . Eiksmarka - og Lysaker Rotaryklubb.

Bilder fra signeringsmøtet, med distriktsguvernøren tilstede:


Mekele Water and Sanitation Project